Project Description

Muzeum Cyfrowe powstało jako inicjatywa służąca prezentacji oraz popularyzacji bogatego i różnorodnego dziedzictwa akademickiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozwój portalu był możliwy dzięki realizacji projektu „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” współfinansowanego ze środków programu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Obecnie w Muzeum Cyfrowym prezentowane są odwzorowania cyfrowe obiektów pochodzących z kolekcji następujących jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego:

Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UWr https://archeo.uni.wroc.pl/

Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre, Instytut nauk Geologicznych, Wydział nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska http://muzeum-geologiczne.uni.wroc.pl/

Muzeum Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza, Wydział nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska http://www.muzmin.ing.uni.wroc.pl/

Muzeum Przyrodnicze, Wydział Nauk Biologicznych http://www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl/

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego http://muzeum.uni.wroc.pl/

Ogród Botaniczny, Wydział Nauk Biologicznych https://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/

Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska http://www.zgf.uni.wroc.pl/

This page uses 'cookies'. More information