O projekcie

Muzeum Cyfrowe powstało jako inicjatywa służąca prezentacji oraz popularyzacji bogatego i różnorodnego dziedzictwa akademickiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozwój portalu był możliwy dzięki realizacji projektu „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” współfinansowanego ze środków programu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Obecnie w Muzeum Cyfrowym prezentowane są odwzorowania cyfrowe obiektów pochodzących z kolekcji następujących jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego:

Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UWr

https://archeo.uni.wroc.pl

Instytut Historyczny Uwr

https://wnhip.uni.wroc.pl/Instytut-Historyczny

Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre, Instytut nauk Geologicznych, Wydział nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

http://muzeum-geologiczne.uni.wroc.pl

Muzeum Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza, Wydział nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

http://www.muzmin.ing.uni.wroc.pl

Muzeum Przyrodnicze, Wydział Nauk Biologicznych

http://www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

http://muzeum.uni.wroc.pl

Ogród Botaniczny, Wydział Nauk Biologicznych

https://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl

Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

http://www.zgf.uni.wroc.pl

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności