Object

Title: Szewska 35 – kolorystyka elewacji (rysunek nr 3)

Title:

Szewska 35 – kolorystyka elewacji (rysunek nr 3)

Creator:

Guerquin, Anna

Subject:

kolorystyka elewacji   projekty   Uniwersytet Wrocławski

Description:

Plansza przedstawia trzy elewacje tylne od strony podwórza kamienicy przy ul. Szewskiej, która znajdowała się pod zarządem UWr, i która mieści się przy ul. Szewskiej 35. Wielokrotnie przebudowywana, w swoich zrębach zawiera elementy późnogotyckie. Zawsze pełniła funkcje mieszkalne. Po wojnie wraz z budynkami sąsiednimi została oddana Uniwersytetowi Wrocławskiemu. Kamienica została zbudowana na rzucie prostokąta, do którego od tyłu przylega podwórze zabudowane z trzech stron barakami i pomieszczeniami gospodarczymi. W ten sposób kamienica wraz z zabudowanym podwórzem tworzą czworobok.
W lewej części planszy przedstawiona jest elewacja wschodnia kamienicy. W prawej części planszy, na górze przedstawiono elewację południowa skrzydła północnego zabudowy podwórzowej, od strony wnętrza podwórza; zaś w prawej części planszy, na dole – w rozwinięciu połączone elewacje od strony wnętrza podwórzowego: zachodnią skrzydła wschodniego i północną skrzydła południowego.

Kolorystyka elewacji utrzymana w kolorze niebieskim. Wyróżniają się jasnokremowe opaski okien i gzyms wieńczący oraz biała stolarka okienna. Bramy wejściowe w kamienicy i barakach w kolorze ciemnobrązowym.

W prawym, dolnym narożniku metryka projektu:
• BIURO PROJEKTÓW MIASTA WROCŁAWIA | WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 84/87 - TEL. 360-56
• ZNAK PRACY
• Projektant mgr inż. arch. A. GUERQUIN 25.III.64
• Kier. prac. W. NEUBERG 18/4-64
• Zastępuje rys. | Nr archiwalny
• Nr archiwalny
• Stadium | Część
• Skala | 1:100
• Inwestor UNIWERSYTET WROCŁ.
• Obiekt WROCŁAW UL. SZEWSKA 35
• Rysunek ELEWACJA OD PODWÓRZA
• Nr rysunku 3

Powyżej metryki trzy pieczątki w czerwonym tuszu uzupełniane pismem odręcznym:
• Prezydium Rady Narodowej | we Wrocławiu | WYDZIAŁ ARCHITEKTURY | KONSERWATOR ZABYTKÓW | ul. Bernardyńska 5 tel. 65-01
• PROJEKT AKCEPTOWANO | Wr. 16.10.64 | Główny Konserwator | Zabytków Wrocławia | Dr. inż. Olgierd Czerner
• Projekt zatwierdzono | PREZYDIUM RADY NARODOWEJ | m. WROCŁAWIA | Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury | Oddział Architektury |inż. J. Mierzejewski | 21.04.64 | BUA I 41/103-1994/64

Projekt wykonany akwarelą na podkładzie, którym była światłokopia rysunku z rzutem pionowym elewacji.

Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Material:

papier

Making Technique:

akwarela

Publisher:

Biuro Projektów Miasta Wrocławia

Date created:

1964-04

Type:

projekt architektoniczny

Extent:

280 x 385 mm

Identifier:

oai:muzeumcyfrowe.pl:7273

Source:

MUWr-1541

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions  
Publikacja jest dostępna publicznie bez ograniczeń

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication   click here to follow the link  
Uznanie CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Przekazanie do Domeny Publicznej   click here to follow the link

Rights holder:

University of Wroclaw  
Uniwersytet Wrocławski

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw  
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

This object makes use of an external IIIF stream:

https://glam.uni.wroc.pl/iiif/MUWR_MUWR_1541_58497/manifest

Object collections:

Last modified:

Apr 8, 2021

In our library since:

Aug 6, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://muzeumcyfrowe.pl/publication/7721

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information