Title:

Stacja ekologiczna UWr – Storczyk w Karpaczu

Creator:

Klamińska, Krystyna

Subject:

projekty ; Uniwersytet Wrocławski

Description:

Plansza z projektem kolorystyki elewacji południowej domu stacji ekologicznej Storczyk w Karpaczu, która mieściła się przy ul. Leśnej 10. Obiekt ten to pensjonat wzniesiony na początku XX wieku w stylu regionalnym Karkonoszy i Gór Izerskich - dwukondygnacyjny, z nadbudowaną mansardą, murowany z kamienia, z elementami drewnianych wykuszy, werand itp.
Od początku swego istnienia dom funkcjonował jako pensjonat, schronisko, dom sanatoryjny, bądź dom wypoczynkowy, nosząc kolejne miana: Villa Häring, Fremdenheim Emmenhof, Huta Baude (Huta, Hoch- und Tiefbau A.G.), DW Kopalni Victoria w Wałbrzychu „Ustronie”.
W 1990 roku, po likwidacji kopalni Victoria Uniwersytet Wrocławski odkupiła od wojewody jeleniogórskiego budynek wraz z przylegającą do niego parcelą o powierzchni ponad 1,7 ha. i urządził tam przeniesioną stację ekologiczną, która wcześniej mieściła się na sąsiedniej działce, na ul. Leśnej 9.
Placówka otrzymała miano Storczyk. Jej organizatorem i kierownikiem była prof. Ewa Bylińska z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego. Na powierzchni 850 m2 urządzono m.in. cztery pracownie: botaniczną, geochemiczną, hydrobiologiczną i hydrometeorologiczną, a także salę seminaryjną z podręcznym księgozbiorem, salę wykładowo-konferencyjną oraz zielnik roślin sudeckich. Na posesji przylegającej do stacji założono kolekcję roślin sudeckich o przeznaczeniu dydaktycznym oraz poligon doświadczalny do zajęć dydaktycznych. Zorganizowano także ogródek meteorologiczny do pomiaru warunków mikroklimatycznych na tym obszarze. Elewacja utrzymana w kolorach ziemi – kamienie pierwszej kondygnacji w kolorze naturalnym, elementy drewniane w kolorze ciemnego orzecha.
Pod rysunkiem tytuł: ELEWACJA POŁUDNIOWA WARIANT Ia

W prawym, dolnym narożniku metryka projektu:
• projektował: arch. K. Klamińska
• skala: 1:100
• znak pracy: 3/P/91
• opracował: tech. J.Kurzawa
• sprawdził: arch. J.Różycki
• część:
• nr arch.
• obiekt: Stacja ekologiczna | Karpacz, ul. Leśna 10
• stadium: P.T.KOL.ELEW.
• nr rysunku:

Po prawej stronie arkusza trzy, odbite w czerwonym tuszu pieczątki, częściowo wypełnione odręcznym pismem:
• PAŃSTWOWA SŁUŻBA OCHRONY ZABYTKÓW | O/W JELENIEJ GÓRZE | WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW | ul. 1 Maja 23, tel. 268-65 skr. pocz. 53
• Uzgadniam ze stanowiska konserwatorskiego | na podstawie Ustawy z dnia 15.02.1962 r. | Dz. Ust. PRL Nr 10 poz. 48 z zastrzeżeniem | uwzględnia następujących warunków: | ściany w kolorze białym | wg wariantu 1b | Załącznik do pisma z dnia 29.07.1991 r. nr
• WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW | w Jeleniej Górze | mgr Wojciech Kapałczyński Plansza wykonana w formie kolorowego rysunku naniesionego na podkład z światłokopią rysunku architektonicznego.

Digitisation sponsor:

Leopoldina online ; click here to follow the link

Making Technique:

akwarela

Place of Creation:

Wrocław

Substance:

papier ; karton

Date created:

1991

Type:

projekt architektoniczny

Extent:

313 x 580 mm

Source:

MUWr-1555

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication ; click here to follow the link

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw