Object

Title: Klasztor urszulanek (d. klasztor klarysek) – kolorystyka elewacji północnej

Title:

Klasztor urszulanek (d. klasztor klarysek) – kolorystyka elewacji północnej

Subject:

kolorystyka elewacji   projekty   Uniwersytet Wrocławski

Description:

Projekt kolorystyki elewacji północnej dawnego klasztoru klarysek (obecnie Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej) przy ul. Biskupa Nankiera 16.
Przedstawia trójkondygnacyjną czternastoosiową elewację w stylu barokowym. W projekcie kolorystyka elewacji utrzymana w tonacji żółto-złotej artykułowanej białymi gzymsami i płycinami podokiennymi. Dach w kolorze ochry.
U dołu napisy „WIDOK OD STRONY PÓŁNOCNEJ 1:100” i „NANKIERA 16”.

W lewym dolnym rogu pieczątka z rubrykami wypełnionymi odręcznie: „PRACOWNIE SZTUK PLASTYCZNYCH | Przedsiębiorstwo Państwowe | ODDZIAŁ WROCŁAW – RYNEK Nr 33 | Sprawa 20/68 | Projektował: R. Konieczka | Akceptowało Kolegium Rzeczoznawców P.S.P. | 30.VII.68. | Przewodniczący Kolegium – Dyrektor P.S.P.” i odręczny podpis.
Po prawej pieczątka „Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury | m. Wrocławia | Dział Weryfikacji” i odręczna notatka: „BUA I 513/176-3572/68 | Opiniuję pozytywnie | Jerzy Mierzejewski | dn. 2.08.68”.
Obok pieczątka fioletowym tuszem (słabo widoczna): „Prezydium Rady Narodowej | Wydział Kultury | KONSERWACJA ZABYTKÓW | Wrocław | dr inż. arch. Edmund Małachowicz” oraz odręczna notatka „Uzgodniono | 2.VIII.68” i odręczny podpis.
Po prawej pieczątka czerwonym tuszem „WOJEWÓDZKI ZARZĄD | ROZBUDOWY MIAST I OSIEDLI WIEJSKICH | (4) WROCŁAW” i odręczna notatka „NR-UA/E/250/1977 | AKCEPT 16 CZERW 77” poniżej pieczątka z napisem „St. Specjalista | d/s Estetyki Miast i Osiedli | mgr inż. arch. Janusz Przyłęcki” i odręczny podpis.

Na odwrociu planszy w lewym górnym rogu odręczna notatka: „402-516 P. ANNA PRZYTOCKA”


Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Material:

karton

Making Technique:

akwarela

Place of Creation:

Wrocław

Date created:

1968

Type:

projekt architektoniczny

Extent:

298 x 788 mm

Identifier:

oai:muzeumcyfrowe.pl:7036

Source:

MUWr-1478

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions  
Publikacja jest dostępna publicznie bez ograniczeń

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication   click here to follow the link  
Uznanie CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Przekazanie do Domeny Publicznej   click here to follow the link

Rights holder:

University of Wroclaw  
Uniwersytet Wrocławski

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw  
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

This object makes use of an external IIIF stream:

https://glam.uni.wroc.pl/iiif/MUWR_MUWR_1478_58427/manifest

Object collections:

Last modified:

Apr 8, 2021

In our library since:

Jul 9, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://muzeumcyfrowe.pl/publication/7403

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information