Title:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu

Creator:

Lis-Romańczuk, Barbara

Description:

Medal o charakterze pamiątkowym.
Na awersie na groszkowanym tle herb miasta Opola. W otoku napis: WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA im. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W OPOLU.
Na rewersie na tle wody otwarta księga, na jej kartach po lewej – płonący kaganek; po prawej – napis: W | SŁUŻBIE | SOCJA- | LIZMU | I NAUKI.
Na rewersie sygnatura artystki: litera R.

Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Material:

brąz

Making Technique:

odlew

Date created:

lata 60. XX w.

Type:

medal

Extent:

⌀ 91 mm

Source:

MUWr-104

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication   click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw