Title:

Stanisław Wacławski

Creator:

Zaniewski, Feliks   Zawadzki, Józef

Subject:

karta pocztowa   kartka pocztowa   pocztówka   portret

Description:

Karta pocztowa z portretem na awersie i niezapisanym rewersem.
Portret przedstawia Stanisława Wacławskiego (zm. 1931), studenta prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i członka Obozu Wielkiej Polski, który zginął w wyniku rany od uderzenia kamieniem odniesionej podczas starcia narodowców z bojówkami żydowskimi na uniwersytecie wileńskim 10 listopada 1931 roku.
Na białej karcie popiersie młodego mężczyzny w garniturze, u dołu w czarnej ramce napis: „ś. p. STANISŁAW WACŁAWSKI | Student U. S. B. | [znak krzyża] | 10. XI. 31 r.”.
Wizerunek Wacławskiego na karcie pocztowej został wykonany na podstawie fotografii z Zakładu Fotograficznego ARS w Wilnie poddanej cynkografii przez Feliksa Zaniewskiego (1885-1949).
Na rewersie karty nadruki czarne: u góry „POCZTÓWKA”, w miejscu znaczka pocztowego ramka w kształcie stojącego prostokąta, w środku napis: „Cena | 20 gr.”; w lewym dolnym rogu: „Fot. Ars. | Cynkogr. F. Zaniewski. | Druk Józefa Zawadzkiego w Wilnie”; pośrodku pionowo: „Prawa przedruku zastrzeżone. | Całkowity dochód przeznacza się na nagrobek | i stypendjum im. ś. p. Stanisława Wacławskiego.”.

Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Material:

papier

Making Technique:

druk

Place of Creation:

Wilno

Publisher:

Zakład Fotograficzny ARS w Wilnie

Date created:

1931

Type:

karta pocztowa

Extent:

145 x 103 mm

Source:

MUWr-906

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw