Object's details: Uniwersytet Wrocławski – widok od południa na wejście główne z portykiem cnót kardynalnych

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy