Łączna liczba obiektów udostępnionych w poszczególnych formatach

  03.2024 04.2024 05.2024 06.2024 07.2024
DJVU 0255000
PDF 011320
Galeria zdjęć 040320
HTML 00000
Audio 01000
Wideo 00000
mPDF 00000
IIP 07746020
IIIF 01010
Format niezdefiniowany 47682200