Title:

Kampus Grunwaldzki Uniwersytetu Wrocławskiego – plan sytuacyjny

Subject:

projekty ; Uniwersytet Wrocławski

Description:

Plan sytuacyjny Kampusu Grunwaldzkiego Uniwersytetu Wrocławskiego z zaznaczonym rozmieszczeniem budynków w kwartale zabudowań pomiędzy ulicami Fryderyka Joliot-Curie, Stefana Wyszyńskiego, Benedykta Polaka, Szczytnicką i pl. Grunwaldzkim. Na planie zróżnicowano kolorystycznie budynki istniejące i projektowane i opatrzono legendą po lewej:

• BUDYNKI ISTNIEJĄCE DO LIKWIDACJI
• BUDYNKI ZREALIZOWANE I-go ETAPU
• BUDYNKI PROJEKTOWANE II-go ETAPU
• BUDYNKI PROJEKTOWANE III-go ETAPU
• BUDYNKI ISTNIEJĄCE
1. BUD. GŁÓWNY INSTYTUTU MATEMATYKI I ETAP
2. AUDYTORIUM MATEMATYKI I ETAP
3. BUD. GŁÓWNY INSTYTUTU CHEMII I ETAP
4. AUDYTORIUM CHEMII I ETAP
5. LABORATORIUM CHEMII I ETAP
6. LABORATORIUM CHEMII II ETAP
7.-8. BUDYNEK GŁÓWNY CHEMII III ETAP
9. LABORATORIUM CHEMII III ETAP
10. AUDYTORIUM CHEMII II ETAP
11. BUD. GŁÓWNY INSTYTUTU FIZYKI II ETAP
12.-13. LABORATORIUM INSTYTUTU FIZYKI II ETAP
14. AUDYTORIUM FIZYKI II ETAP
15-16. 16a. 19a. WENTYLATORNIA INST. FIZ II ETAP
17, 19. BUDYNEK GŁÓWNY INSTYT. FIZYKI III ETAP
18. LABORATORIUM INSTYT. FIZYKI III ETAP
20. CENTRUM OBLICZENIOWE III ETAP
21. BUDYNEK SOCJALNY III ETAP
22. BIBLIOTEKA III ETAP

U dołu podpis planu „UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | Wrocław - pl. Grunwaldzki”.Digitisation sponsor:

Leopoldina online ; click here to follow the link

Making Technique:

akwarela

Place of Creation:

Wrocław (?)

Substance:

karton

Date created:

1975-1980

Type:

projekt architektoniczny

Extent:

900 x 900 mm

Source:

MUWr-1504

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication ; click here to follow the link

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw