Title:

Sekretariat w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego – rzut i kolorystyka wnętrza

Creator:

Kujawska A. ; Zajączkowski Wiktor

Subject:

kolorystyka wnętrz ; projekty ; rzut ; Uniwersytet Wrocławski

Description:

Cztery rysunki dotyczące projektu kolorystyki sekretariatu w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego opatrzone u góry wspólnym tytułem „RZUT 1:50 I ŚCIANY SEKRETARIATU 1:20”:
1. Rzut fragmentu gmachu głównego na pierwszym piętrze skrzydła wschodniego, zajmowanego przez sekretariat, gabinet rektora i salę posiedzeń senatu. Na rysunku w odpowiednich miejscach opisy: „SEKRETARIAT” i „SALA | POSIEDZEŃ | SENATU”
2. Projekt kolorystyki ściany zachodniej utrzymany w tonacji zimnej (biel i szarości) z brązowymi drzwiami do sekretariatu
3. Projekt kolorystyki ściany północnej utrzymany w tonacji zimnej (szarości i biel) z brązowymi drzwiami do gabinetu rektora i rzędem błękitnych krzeseł
4. Projekt kolorystyki ściany wschodniej utrzymany w tonacji zimnej (szarości i biel) z brązowymi drzwiami do sali posiedzeń senatu

Między pierwszym a drugim rysunkiem odręczny napis „Przedłożona koncepcja odnowienia | Sali Senatu odpowiada naszym | założeniom” z datą „24/VI 1966” i parafką prof. Alfreda Jahna, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1962-1968.

W prawym dolnym rogu pieczątka z rubrykami wypełnionymi częściowo odręcznie:
• PRACOWNIE SZTUK PLASTYCZNYCH | Przedsiębiorstwo Państwowe | ODDZIAŁ WROCŁAW RYNEK Nr 33
• Nr Sprawy AH 170/66
• Projektował A. Kujawska, W. Zajączkowski
• AKCEPTOWAŁO Kolegium Rzeczoznawców P.S.P. | 29.06.1966 [nieczytelny podpis]
• Przewodniczący Kolegium – Dyrektor P.S.P.

Digitisation sponsor:

Leopoldina online ; click here to follow the link

Making Technique:

akwarela

Place of Creation:

Wrocław

Substance:

karton

Date created:

1966-06

Type:

projekt architektoniczny

Extent:

695 x 990 mm

Source:

MUWr-1485

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication ; click here to follow the link

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw