Title:

Wydział Fizyki i Astronomii UWr – przekrój budynku

Subject:

projekty   przekroje   Uniwersytet Wrocławski

Description:

Fotografia planszy pochodzi z zespołu plansz zawierających inwentaryzacją architektoniczną fragmentu budynku Instytutu Fizyki i Astronomii UWr, który mieści się przy pl. Maxa Borna. Ten modernistyczny budynek powstał w latach 1935-1940, wedle projektu Rudolfa Kühna i pełnił funkcje Urzędu Pracy (Arbeitsamt).
Po wojnie w nieznacznie tylko zniszczonym budynku mieściły się od strony ul. W.Cybulskiego - muzea uniwersyteckie: Mineralogiczne oraz Geologiczne a od strony ul. Pomorskiej – Archiwum Państwowe. W 1950 roku po wyremontowaniu całego budynku w części od pl. M.Borna (wtedy pl. Dąbrowszczaków) znajdowała się siedziba Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Po 1990 roku po likwidacji partii Uniwersytet przejął również tę część budynku.
Budynek ma bardzo rozbudowany plan złożony z dwóch równoległych skrzydeł: północnego od strony placu M. Borna i południowego od strony bulwaru nadodrzańskiego. Oba skrzydła łączy prostopadłe do nich skrzydło, od strony zakola Odry (obecnie mieści się tam skwer z pomnikiem prof. Józefa Zwierzyckiego). Łącznik ten jest przedmiotem niniejszego opracowania architektonicznego.
Na planszy widoczny jest zwymiarowany przekrój budynku.
Na dole poniżej rysunku opis: przekrój.


Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Material:

papier

Making Technique:

fotografia

Date created:

po 1990

Type:

projekt architektoniczny

Extent:

428 x 298 mm

Source:

MUWr-1450

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication   click here to follow the link

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw