Title:

Projekt rysunkowy do rekonstrukcji plafonu Oratorium Marianum w gmachu głównym UWr (rysunek 5)

Creator:

Żelbromski, Jan Maciej

Description:

Plansza pochodzi z zespołu plansz projektowych jakie powstały w trakcie prac przygotowawczych do rekonstrukcji plafonu Oratorium Marianum. Rekonstrukcja była dokonywana w oparciu o archiwalne fotografie.
W polu planszy rysunki postaci putt i herm z pod sklepienia prezbiterium. Przy każdej z postaci literowe oznaczenie, symbolizujące miejsce usytuowania w przestrzeni prezbiterium.
Na górze po lewej stronie, w zakreślonym owalu - cyfra 5. Na dole po prawej stronie rzut poziomy prezbiterium Oratorium z zaznaczonymi (różowym mazakiem) miejscami posadowienia rzeźb.
Powyżej rzutu odręczna adnotacja artysty: Sala Muzyczna Uniw. Wrocł. | /”Oratorium Marianum”/ | Putti i (nieczytelne) z wystroju prezbiterium | JM Żelbromski 1994 | Wrocław
Pod nią pieczątka w czarnym tuszu: mgr Jan Maciej Żelbromski | HISTORYK SZTUKI | RESTAURATOR DZIEŁ SZTUKI | 51-641 Wrocław, ul. Bartoszowicka 10 | tel. 48 58 04

Digitisation sponsor:

Leopoldina online ; click here to follow the link

Making Technique:

rysunek tuszem ; akwarela

Substance:

papier

Date created:

1994

Type:

projekt architektoniczny

Extent:

1000 x 700 mm

Source:

MUWr-1426

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication ; click here to follow the link

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw