Title:

200-lecie Komisji Edukacji Narodowej

Subject:

jubileusz

Description:

Medal o charakterze pamiątkowym wydany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania w 1973 roku; przyznany Uniwersytetowi Wrocławskiemu 11 grudnia 1973 roku z okazji 200 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
Medal o kształcie nawiązującym do kwadratu z mocno zaokrąglonymi narożnikami.
Na awersie w centralnym polu orzeł polski z tablicą w szponach. Na tablicy poziomy napis: 200-LECIE | KOMISJI | EDUKACJI | NARODOWEJ | 14.X.1773.1973
Obok tablicy po prawej stronie, sygnatura artysty – spleciony inicjał KZ
Na rewersie w centrum poziomy napis: „… I PRZEKONANIA | OBYWATELÓW | I RZETELNE | MŁODZI POŻYTKI | OD NAUCZYCIELI | ZAWISŁY…” | G.PIRAMOWICZ - cytat z mowy Grzegorza Piramowicza, którą wygłosił w 1783 roku w Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych („Mowy miane w Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych w latach 1776-1788”, Kraków 1889).
Medal w oryginalnym passe-partout w formie zamykanej czerwonej okładki z aktem donacyjnym w środku. W wierzchniej okładce wycięty otwór z wglądem na lico medalu. Po otwarciu dwie papierowe karty z których na prawej akt donacyjny, medal i biało czerwona wstęga-zakładka w miejscu medalu.
Na akcie napis: MINISTER | OŚWIATY | I WYCHOWANIA | PRZYZNAJE | Uniwersytetowi Wrocławskiemu | im. Bolesława Bieruta | MEDAL | PAMIĄTKOWY | Z OKAZJI | 200 ROCZNICY | UTWORZENIA | KOMISJI | EDUKACJI | NARODOWEJ | (Jerzy Kuberski) | WARSZAWA, DNIA 11 grudnia 1973 r.
Na dole aktu odręczny podpis ministra.

Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Material:

brąz

Making Technique:

odlew

Date created:

1973

Type:

medal pamiątkowy

Extent:

83 x 90 mm

Source:

MUWr-88

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication   click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw