Title:

Trzy marki niemieckie – 100 lecie Uniwersytetu we Wrocławiu

Subject:

100-lecie Uniwersytetu ; jubileusz ; Uniwersytet Wrocławski

Description:

Na awersie w centralnym polu w profilu dwie głowy królów pruskich Fryderyka Wilhelma III i Wilhelma II. W perełkowym otoku napis: 1811 UNIVERSITÄT BRESLAU 1911 | FRIEDRICH WILHELM III WILHELM II
U podstawy głowy Wilhelma II znak mennicy berlińskiej – litera A.
Na rewersie w centralnym polu godło Cesarstwa Niemieckiego (II Rzeszy) – orzeł pod koroną z orłem pruskim na piersi.
W perełkowym otoku napis: DEUTSCHES REICH 1911 | DREI MARK
Na rancie, rozdzielony gałązkami napis: GOTT MIT UNS

Digitisation sponsor:

Leopoldina online ; click here to follow the link

Making Technique:

bicie

Substance:

srebro

Publisher:

Mennica w Berlinie

Date created:

1911

Type:

moneta okolicznościowa

Extent:

⌀ 33 mm

Source:

MUWr-1231

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication ; click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw