Title:

Odznaka 1000-lecie Państwa Polskiego

Subject:

jubileusz

Description:

Jednostronna odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego, tzw. „sztandarówka”- w formie plakietki, kształtem nawiązującym do formy tarczy zawieszonej na biało czerwonym proporczyku.
Na awersie, w polu plakietki kształt Polski z wpisanym weń orłem i poziomym napisem: OKFJN.
W górnej części poziomy napis: 1000-LECIE | PAŃSTWA | POLSKIEGO
Biało-czerwony proporczyk z zawiesiem i agrafką na rewersie.

Jednostopniowa Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego ustanowiona przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu w celu wyróżnienia osób fizycznych lub organizacji za ich udział w działaniach społecznych na rzecz obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Odznaka była emitowana w dwóch formatach większym (tzw. sztandarówka) - przyznawanym organizacjom: zakładom pracy, szkołom, zespołom ludowym itp. i mniejszym – przyznawanym osobom fizycznym.

Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Material:

brąz   emalia

Making Technique:

tłoczenie   patynowanie   emaliowanie

Type:

odznaka honorowa

Extent:

58 x 48 mm

Source:

MUWr-73

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication   click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw