Title:

Politechnika w Pekinie

Description:

Medal o charakterze pamiątkowym.
Na awersie godło Politechniki w Pekinie z dodatkowo wpisaną w godło sylwetką budynku uczelni. Przy krawędzi w górnej części nazwa uczelni: BEI JING GONG YE DAXUE; w dolnej części pismo chińskie.
Na rewersie pod symbolicznie przedstawioną sylwetką lecącego ptaka na tle tarczy słonecznej - dwie splecione w uścisku dłonie. Pod nimi pismo chińskie.

Digitisation sponsor:

Leopoldina online ; click here to follow the link

Making Technique:

bicie

Substance:

miedź

Type:

medal

Extent:

⌀ 50 mm

Source:

MUWr-153

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication ; click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw