Title:

Uniwersytet Karola Marksa w Lipsku

Description:

Jednostronny medalion o charakterze pamiątkowym wybity z okazji 20-lecia istnienia Uniwersytetu w Lipsku, pod nazwą Uniwersytet Karola Marksa.
W polu medalu na tle otwartej księgi: po lewej - głowa Karola Marksa, po prawej wieżowiec uniwersytecki dziennikarstwa, tzw. Unirise, przy Karl-Marx-Platz (obecnie Augustusplatz) w Lipsku. W otoku napis: 20 JAHRE KARL-MARX-UNIVERSITÄT LEIPIZIG 1953-1973

Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Making Technique:

odlew   glazurowanie

Substance:

ceramika

Publisher:

Karl-Marx Universität Leipzig

Date created:

1973

Type:

medalion

Extent:

⌀ 130 mm

Source:

MUWr-128

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication   click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw