Title:

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Description:

Medal o charakterze pamiątkowym. Medal jednostronny. Na awersie w centralnym polu widok w profilu głowa Tadeusza Kościuszki. W otoku napis: WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK ZMECHANIZOWANYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI.

Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Material:

mosiądz

Making Technique:

tłoczenie

Date created:

1967-1977

Type:

medal

Extent:

⌀ 71 mm

Source:

MUWr-105

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication   click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw