Title:

Blaise Pascal

Creator:

Chauvenet, Marcel

Description:

Medal o charakterze pamiątkowym wydany z okazji 300 rocznicy śmierci Blaize Pascala (1623-1662).
Na awersie głowa uczonego.
Na rewersie w centrum alegoryczne przedstawienie teologiczne – rozświetlona korona cierniowa, częściowo przesłonięta chmurą; w rozchodzących się promieniach łaciński napis: SCIO CUI CREDIDI.
W otoku napis: TRICENTENAIRE DE LA MORT PASCAL 1662 1962.

Digitisation sponsor:

Leopoldina online ; click here to follow the link

Making Technique:

bicie

Substance:

brąz

Date created:

1962

Type:

medal

Extent:

⌀ 68 mm

Source:

MUWr-119

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication ; click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw