Title:

40 lat Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych we Wrocławiu

Subject:

jubileusz

Description:

Medal o charakterze pamiątkowym związany z 40-leciem Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Na awersie w środku dwupolowy herb Wrocławia. Pod herbem, na dole: 40 LAT. W otoku napis: OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W SŁUŻBIE LUDOWEJ OJCZYŹNIE.
Na rewersie pod hełmem strażackim poziomy napis: KOMENDA | WOJEWÓDZKA STRAŻY | POŻARNYCH | we WROCŁAWIU | 1945-1985.

Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Material:

stop miedzi

Making Technique:

tłoczenie

Date created:

1985

Type:

medal

Extent:

⌀ 73 mm

Source:

MUWr-95

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication   click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw