Title:

Wypis z inwentarza muzealnego obejmujący zabytki archeologiczne

Creator:

Rossbach, Otto (?)

Subject:

Muzeum Archeologiczne   Otto Rossbach   Uniwersytet Wrocławski

Description:

Pięć stron rękopiśmiennego wypisu z inwentarza muzealnego, pisane czarnym atramentem i ołówkiem.
Wykaz obejmuje numer inwentarzowy i nazwę zabytku archeologicznego, nieraz uzupełnioną o krótki opis obiektu z podaniem materiału i miejsca pochodzenia. Przy pojedynczych obiektach odrysowano pieczęci z napisami umieszczonymi na spodach naczyń.
Prawdopodobnie jest to wypis z inwentarza Muzeum Archeologicznego przy Królewskim Uniwersytecie we Wrocławiu, być może ręką filologa klasycznego Ottona Rossbacha (1858-1931). Wymienione są tu naczynia, a także przedmioty z brązu i ołowiu, przy niektórych dopisano pochodzenie „z Węgier” ("aus Ungarn”). Przy numerze CXLIX.397.24 dopisano ołówkiem „in Urne ungefähr 25 Stück v. Herrn Littwitz der Sammlung gesandt aus Ungarn”.
W tekście pojawia się często powołanie się na informacje uzyskane od „rektora Neumanna ze Złotoryi” (Rector Neumann zu Goldberg”, np. w jego liście z „6. Nov. 1824” roku. Te informacje, a także wzmiankowanie nazwiska Johanna Gustava Gottlieba Büschinga (1773-1829) w notatkach ołówkowych świadczą, że zabytki wymienione w rękopisie to m.in. artefakty archeologiczne z terenu Śląska pozyskane do zbiorów Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności przy Uniwersytecie we Wrocławiu przez Büschinga ok. 1824 roku.


Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Making Technique:

pismo odręczne

Place of Creation:

Wrocław (?)

Substance:

papier

Date created:

ok. 1880-1890

Type:

rękopis

Extent:

211 x 164 mm

Source:

MUWr-1386

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

Public Domain Mark 1.0   click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw