Title:

Odpis dyplomu doktorskiego – Eduard Kawczyński

Subject:

dyplom   Uniwersytet Wrocławski

Description:

Odpis dyplomu Uniwersytetu w Rostoku w dziedzinie: medycyna i chirurga dla Eduarda (Edwarda) Kawczyńskiego z Prus.
W polu dyplomu tekst łaciński rozłożony osiowo, pisany czcionką o zmiennym kroju i wielkości.
W tekście wymienione nazwiska rektora: OTTO KÖRNER, promotora nominowanego: WILHELM MÜLLER i nominowanego: EDUARD KAWCZYŃSKI.
Na dole w okręgu miejsce pod pieczęć LSDigitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Material:

papier

Making Technique:

druk

Date created:

1914-01-20

Type:

dyplom

Extent:

590 x 460 mm

Source:

MUWr-465

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

Public Domain Mark 1.0   click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw