Title:

„Do mojego ludu” – proklamacja z 17 marca 1813 r.

Creator:

Bleibtreu, Georg

Description:

„Do mojego ludu” proklamacja z 17 marca 1813 roku.
Obraz jest drukowaną reprodukcją z olejnego obrazu malarza Georga Bleibtreu z kalkową nakładką powtarzającą wizerunki przedstawionych osób i je identyfikującą.
Scena przedstawia króla Prus Fryderyka Wilhelma III owacyjnie witanego przez tłumy we Wrocławiu na początku wojny wyzwoleńczej przeciw Napoleonowi w 1813 roku.
Rycina jest drukowaną reprodukcją z obrazu malarza Georga Bleibtreu, który znajdował się w Galerii sław armii brandenbursko-pruskiej w Zeughaus w Berlinie.
Pod ryciną sucha pieczęć ze zwieńczonym koroną napisem: Deutsche Gedenkhalle.
Częścią składową ryciny jest kalka z graficznym odwzorowaniem w zakresie przedstawionych postaci z dokładną ich identyfikacją. Rysunkowi towarzyszy tekst wprowadzający.
Na odwrocie kalki w ramce czerwony napis identyfikujący autora dzieła: GEORG BLEIBTREU | AUFRUF AN MEIN VOLK, BRESLAU | 17. MÄRZ 1813

Digitisation sponsor:

Leopoldina online ; click here to follow the link

Making Technique:

druk ; litografia

Substance:

papier

Date created:

1880

Type:

grafika

Extent:

325 x 403 mm ; 273 x 373 mm (płyta litograficzna)

Source:

MUWr-1198

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

Public Domain Mark 1.0 ; click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw