Title:

Sfera armilarna

Description:

Wielka sfera armilarna równikowa, armillae eqvatoriae maximae – przyrząd Tycho Brahe z obserwatorium Uraniënborg na wyspie Ven w cieśninie Sund.
Rycina przedstawia przyrząd astronomiczny, będący modelem sfery niebieskiej, służący do używany do pomiaru ścieżek planet i księżyca w ich wędrówce po niebie.
Na górze łaciński napis: ARMILLAE AEQVATORIAE MAXIMAE | SESQVIALTERO CONSTAMTES CIRCULO.
Całość przedstawienia ujęta w graficzną ramkę.
Sygnatura p.d. : P.V.
Rycina na papierze czerpanym pochodzi z atlasu Le grand atlas ou cosmographie Blaviane Johna Blaeu, wydanego w 1663 roku.
Przedstawiane obrazy instrumentów Brahego oparte są na drzeworytach Brahego, opublikowanych po raz pierwszy w jego
Astronomiae Instauratiae Mechanicae z 1598 roku.

Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Making Technique:

miedzioryt kolorowany

Substance:

papier

Publisher:

Blaeu, Joan

Date created:

1663

Type:

grafika

Extent:

553 x 405 mm   422 x 285 mm (płyta)   397 x 265 mm (rycina)

Source:

MUWr-560

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

Public Domain Mark 1.0   click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw