Title:

Uniwersytet Wrocławski – widok od strony Odry

Creator:

Probst, Georg Balthasar   Wernher, Friedrich Bernhard

Subject:

Uniwersytet Wrocławski

Description:

Grafika kolorowana z przedstawieniem gmachu głównego uniwersytetu we Wrocławiu w ujęciu z północnego-zachodu (z Kępy Mieszczańskiej). Na pierwszym planie drewniana przeprawa w miejscu dzisiejszego Mostu Pomorskiego Południowego. Gmach Uniwersytetu przedstawiony za Friedrichem Bernhardem Wernherem, który w swojej pracy uwzględnił budynek uniwersytetu w wersji projektowej z trzema wieżami (nigdy niezrealizowanej w pełni).
Widok ujęty w ramkę i oznaczony w prawym górnym rogu numerem „251.”, pośrodku u dołu numerem „VII”. U góry napis negatywowy „EDIFICE ACADEMIQUE AVEC L’EGLISE DES IESUITES A BRESLAU”. U dołu napisy pozytywowe:
„Aula Leopoldina seu Aedificium Academicum, una cum Ecclesia Iesuitarum Vratislaviae. | Edifice Académique, avec l’Eglise des Jésuites à Breslau. | Med. Folo. No. 61. F.B. Wernher del. | Edificio Academico, colla Chiefa dé Giesuiti a Breslavia. | Das Universitäts Gebäu, mit der Iesuitter Kirch zu Breslau. | Cum Gratia et Privilegio Sac: Caes: Majestatis. | Georg Balthasar Probst, excud. A.V.”

Digitisation sponsor:

click here to follow the link   Leopoldina online

Making Technique:

miedzioryt kolorowany

Place of Creation:

Wrocław

Substance:

papier

Date created:

ok. 1760

Type:

grafika

Extent:

345 x 470 mm

Source:

MUWr-1009

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

Public Domain Mark 1.0   click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw