Title:

Chonetes striatella

country [DwC]:

Polska

municipality [DwC]:

Poznań

continent [DwC]:

Europa

earliest period or lowest system [DwC]:

sylur

latest period or highest system [DwC]:

Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

kingdom [DwC]:

Animalia

phylum [DwC]:

Brachiopoda

class [DwC]:

Strophomenata

order [DwC]:

Productida

Type:

obiekt fizyczny

Format:

skamieniałość

Identifier:

Kolekcja skamieniałości zwierzęcych   MGUWr 3099s

catalog number [DwC]:

vernacular name [DwC]:

ramienionóg zawiasowy

Language:

pol

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

Public Domain Mark 1.0   click here to follow the link

Mediator:

Muzeum Geologiczne

Rights holder:

University of Wroclaw