Title:

Studentka przy książkach

Subject:

karta pocztowa   kartka pocztowa   pocztówka

Description:

Karta pocztowa z barwnym zadrukiem na awersie. Druk litograficzny za obrazem wykonanym techniką gwaszu. Scena przedstawia młodą kobietę – studentkę siedzącą w bibliotece. Na dole karty napis „In Examensnöten.”. W lewym dolnym rogu litera R w okręgu na czarnym tle. Po prawej stronie sygnatura S.457-5153.
Na rewersie karty odręcznie zapisany adresat. Po lewej stronie karty napis "karta korespondencyjna" w 17 językach. Karta z obiegu. W prawym górym rogu znaczek pocztowy z datownikiem "NEISSE 23.6.06.2-3". W lewym dolnym rogu datownik "DAHME 24.6.06.10-11V".

Digitisation sponsor:

Leopoldina online   click here to follow the link

Material:

papier

Making Technique:

druk

Type:

karta pocztowa

Extent:

137 x 88 mm

Source:

MUWr-501

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

Public Domain Mark 1.0   click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw