Title:

Uniwersytet w Lipsku

Description:

Medal o charakterze pamiątkowym wydany z okazji jubileuszu 575-lecia uczelni w Lipsku.
Na awersie wielka pieczęć uniwersytecka z świętymi Wawrzyńcem i Janem Chrzcicielem, datą 1409 i otokowym napisem: SIGILLUM UNIVERSITATIS STUDII LIPSIENSIS.
Na rewersie w centralnym polu logotyp uczelni – wieżowiec Uniriese i rozłożona księga; w otoku napis: ALMA MATER LIPSIENSIS 1409-1984.

Digitisation sponsor:

Leopoldina online ; click here to follow the link

Making Technique:

tłoczenie

Substance:

stop metalu z niklem

Date created:

1984

Type:

medal

Extent:

⌀ 35,5 mm

Source:

MUWr-131

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication ; click here to follow the link

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw