Title:

Otto Rossbach - odręczne notatki

Creator:

Rossbach, Otto

Description:

Odręczne notatki Ottona Rossbacha po łacinie uzupełnione pięcioma rysunkami dekoracji plastycznej. Obejmują 8 kart i zapisanych recto-verso czarnym atramentem.
Rysunki na kalkach są przerysami przedstawień, prawdopodobnie dekorujących ceramikę antyczną. Jedno z nich przedstawia siedzącą przy kolumnie kobietę w peplosie w otoczeniu antycznych naczyń, tematem wiodącym pozostałych są centaury (np. fryz z centaurami odrysowany z kyliksu, fryzy ze scenami figuralnymi w układzie symultanicznym). Każdy rysunek jest podpisany odnośnikiem do odpowiedniej publikacji

Digitisation sponsor:

Leopoldina online ; click here to follow the link

Making Technique:

pismo odręczne

Place of Creation:

Królewiec

Substance:

papier

Type:

rękopis

Extent:

210 x 166 mm

Source:

MUWr-1374

Access rights:

The publication is publicly available without restrictions

Mediator:

Museum of the University of Wrocław

Rights holder:

University of Wroclaw

Location of original object:

Museum of the University of Wroclaw